Zapraszamy do wspólnego wsparcia WOŚP

W Niedzielę 15.01 organizujemy dwa bloki zajęć:

09.30 – 11.30 – Technika asna + Ashtanga Joga

18.00 – 20.00 – Joga Yin Yang

Możliwość udziału w zajęciach w cenie
wejścia jednorazowego 30zł .
Całkowity dochód przeznaczamy na WOŚP.
W tym dniu zajęcia jogi rodzinnej nie odbędą się.