Warsztat asan odwróconych w praktyce Jivamukti 04.11 godz.16-18.30

Learn to Thrive Upside Down during 2.5h Inversion Workshop

Handstand, Forearmstand & Headstand.
A playful approach with lots of variations. For all levels of experience. A yoga inspired movement practice that will help you gain strength & confidence to turn yourself upside down more. Handstand, Forearmstand and Headstand will be approached from a playful and light perspective. There will be a warm up for hands, shoulders and core, various excercises for your Inversions and a relaxing cool down in the  end.

A 2.5h Workshop to get familiar or deepen your Inversion Practice. You will use props and partnerwork and get creative with the room.

We will use repetition to build strength and skills.

I will share my personal experience and drills to become stronger, more precise within your body and move with intention.

Being upside down has a rejuvenating and liberating effect. Participants will meet their edge and be able to play with it.

About Dana Sertel
Dana is an Advanced Certified Jivamukti Yoga Teacher based in Berlin and teaching full time since 2015. She practices and teaches daily and is a Mentor for Apprentices and new teachers. If you ask her what makes a teaching relevant she will always point out that it is about authenticity and vulnerability. She loves to be a student and pass on what her teachers shared with her. Her classes are vigorous and always come with carefully curated music.

Language:
English

Price:
130zł
Payment is a confirmation of the reservation.
kontakt@domkulturyjogi.pl T 502 755 650
Dom Kultury Jogi 85 1020 4027 0000 1902 1328 6101


Naucz się rozwijać do góry nogami podczas 2,5-godzinnych warsztatów asan Odwróconych.

Stanie na rękach, na przedramionach i na głowie. Zabawne podejście z wieloma odmianami. Dla wszystkich poziomów doświadczenia. Praktyka ruchowa inspirowana jogą, która pomoże Ci zyskać siłę i pewność siebie. Do stania na rękach, na przedramionach i na głowie będziemy podchodzić z zabawnej, lekkiej perspektywy. Będzie rozgrzewka dłoni, barków i tułowia, różne ćwiczenia inwersji i na koniec oczywiście relaks.

2,5-godzinne warsztaty umożliwiające zapoznanie się lub pogłębienie praktyki inwersji. Będziesz korzystać z pomocy i współpracy oraz wykazywać się kreatywnością w pomieszczeniu.
Powtórzenia wykorzystamy do budowania siły i umiejętności.

Podzielę się moim osobistym doświadczeniem i ćwiczeniami, jak stać się silniejszym, bardziej precyzyjnym w swoim ciele i poruszać się z intencją.
Bycie do góry nogami ma działanie odmładzające i wyzwalające.

Warsztat poprowadzi Dana Sertel.
Dana jest certyfikowaną nauczycielką jogi Jivamukti z siedzibą w Berlinie i uczy w pełnym wymiarze godzin od 2015 roku. Codziennie ćwiczy i uczy, a także jest mentorką dla praktykantów i nowych nauczycieli. Jeśli zapytasz ją, co sprawia, że ​​nauczanie jest istotne, zawsze powie, że chodzi o autentyczność i wrażliwość. Uwielbia być uczennicą i przekazywać informacje, którymi dzielili się z nią inni nauczyciele. Jej zajęcia są energiczne i zawsze towarzyszy im starannie dobrana muzyka.

Warsztat będzie prowadzony w języku angielskim.

Cena:
130zł
Płatność stanowi potwierdzenie rezerwacji.
kontakt@domkulturyjogi.pl T 502 755 650
Dom Kultury Jogi
85 1020 4027 0000 1902 1328 6101