Od września w naszym grafiku zajęcia jogi rodzinnej

Serdecznie zapraszamy do wspólnego spędzenia czasu z dziećmi na matach w każdą niedzielę o godz.16.00