Obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy iż:
1. Administratorem danych osobowych jest Dom Kultury Jogi z siedzibą w Poznaniu,
ul. Nowowiejskiego 3/4, 61-731 Poznań.
2. Przetwarzamy wyłącznie te dane, które zostały nam podane przez osobę korzystającą z naszych usług:
a. w celu realizacji usług oferowanych przez Dom Kultury Jogi
b. w celach marketingowych i informacyjnych dot. usług i naszej działalności
3. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, z którymi współpracujemy przy realizacji naszych usług tj. pracownicy Domu Kultury Jogi, podmioty świadczące usługi księgowe i prawne, podmioty współpracujące z Domem Kultury Jogi w zakresie usług hostingu, utrzymania serwera i poczty e-mail, programu do obsługi klientów, z którego korzystamy do celów sprzedaży naszych usług oraz rejestracji wizyt w naszym obiekcie.
4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres korzystania z naszych usług oraz przez okres 5 lat od dnia zakończenia świadczenia usługi lub zakończenia współpracy
5. Jednocześnie informujemy o możliwości kierowania do nas wszelkich pytań i wniosków związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przez Dom Kultury Jogi oraz o prawie do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
www.domkulturyjogi.pl kontakt@domkulturyjogi.pl T 502 755 650