Już jutro! Zajecia z Natalią Gomez z Argentyny 13-14.03

Serdecznie zapraszamy na zajęcia z Natalią Gomez – nauczycielką jogi
z Buenos Aires.

W dniach 13 i 14 marca nasze regularne zajęcia z grafiku poprowadzi Natalia Gomez,
naucza jogi w stylach Vinyasa, Yin, Jivamukti; współprowadząca kursy nauczycielskie.
Wyjątkowa okazja, by poczuć południową energię jogi!
Wtorek 13.03.
18 – 19.30
Vinyasa Yoga – energetyzujące sekwencje asan, płynnie łączące ruch z oddechem
20 – 21.30
Sesja Relaksacyjno – Medytacyjna – dla uspokojenia umysłu
Środa 14.03.
18 – 19.30
Yin Yoga – praktyka releksacyjno – uelastyczniająca, dla rozluźnienia mięśni i poprawy przepływu energii
w ciele
20 – 21.30
Jivamukti Yoga – nowoczesna, energetyczna praktyka, bazująca na 5 zasadach: Ahimsa, Bhakti, Dhyana, Nada, Shastra

Zajęcia prowadzone w języku angielskim.

Koszt:
1 zajęcia 50zł / 40zł dla posiadaczy ważnego karnetu DKJ
2 zajęcia po 40zł / 30zł dla posiadaczy ważnego karnetu DKJ
3 lub 4 zajęcia po 30zł / 20zł dla posiadaczy ważnego karnetu DKJ
Ceny obowiązują przy rezerwacji miejsc do 5 marca, po tym terminie cena wzrasta o 10zł/opcja.
Rezerwacji dokonujemy osobiście, telefonicznie lub mailowo.
Potwierdzeniem rezerwacji jest bezzwrotna zapłata za wybraną ilość zajęć. Ilość miejsc ograniczona.

Dane kontaktowe: Dom Kultury Jogi Julia Durkiewicz
tel: 502 755 650 e-mail: kontakt@domkulturyjogi.pl
Nr konta PKO BP S.A. 85 1020 4027 0000 1902 1328 6101 Serdecznie zapraszamy!

On March 13th & 14th our scheduled yoga classes will be held by Natalia Gomez,
yoga instructor of Vinyasa, Yin & Jivamukti styles; yoga teacher trainer.
Unique opportunity to feel the Southern energy of yoga!
Tuesday, March 13th
6 - 7:30 p.m.
Vinyasa Yoga – energetic sequences of asanas, smoothly combining movement and breathing
8 – 9:30 p.m.
Relax – Meditation Session – to calm your mind
Wednesday, March 14th
6 - 7:30 p.m.
Yin Yoga – helps to become more flexible, relaxes your muscles and makes the energy flow in your body smoother
8 – 9:30 p.m.
Jivamukti Yoga – a modern and energising practice, based on 5 principles: Ahimsa, Bhakti, Dhyana, Nada, Shastra

Classes will be held in English.

Costs:
1 unit: PLN 50, / PLN 40,- for DKJ meber card owners
2 units: PLN 40,- each / PLN 30,- for DKJ meber card owners
3 or 4 units: PLN 30,- each / PLN 20,- for DKJ meber card owners
Prices are valid for booking places up to March 5, after this date the price will increase by PLN 10 / option.
Reservation: in person at DKJ, by phone call or by e-mail.
Booking confirmation is non-repayable payment for chosen classes. Number of participants limited.

Contact: Dom Kultury Jogi Julia Durkiewicz
mobile: 502 755 650 e-mail: kontakt@domkulturyjogi.pl
account number PKO BP S.A. 85 1020 4027 0000 1902 1328 6101
See you on the mat!