JAK DZIAŁAMY?

Na ten moment Dom Kultury Jogi prowadzi działalność, która nie podlega wyraźnemu zakazowi. Dostosowując się do ograniczeń wynikających ze strefy czerwonej, nasza przestrzeń umożliwia nam przyjęcie na zajęcia jednorazowo 13 osób. Przypominamy o konieczności rezerwacji miejsc! Prosimy o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej niż 15 min przed ich rozpoczęciem, byśmy mieli odpowiednią ilość czasu na wymianę grup. Przypominamy o konieczności przynoszenia własnych mat oraz każdorazowe zabieranie ich ze sobą.