o nas

To miejsce powstało z pasji.
Założeniem Domu Kultury Jogi jest stworzenie ciepłej, domowej atmosfery, miejsca, do którego z chęcią będziecie przybywać, by wspólnie praktykować jogę i wspólnie spędzać czas.
Ze swojej strony dołożymy wszelkich starań by jak najlepiej przekazywać Wam kulturę jogi.


Mieścimy się w ścisłym centrum miasta, gdzie zajmujemy klimatyczne poddasze pięknej kamienicy. Już samo wejście do nas, na czwarte piętro, wymaga pracy z oddechem, który jest nieodłącznym elementem jogi, jak i całego naszego życia.
Jeśli braknie Ci tchu - nauczymy Cię oddychać.
Zajrzyj do nas koniecznie.

poznaj nasz zespół

vinyasa joga poznań

Juliajoga Jivamukti i klasyczna

Celina instruktor

Celinajoga Yin i funkcjonalna

vinyasa joga poznań

Olajoga Yin-Yang

Krzysztof vinyasa joga poznań

KrzysztofVinyasa joga

Sonia ashtanga poznań

SoniaAshtanga joga

Kasia joga poznań

KasiaWstęp do Vinyasy

Robert joga poznań

Robertjoga wzmacniająca

Asia instruktor

AsiaVinyasa joga

Justyna instruktor

Justynajoga Kundalini

Paweł instruktor

Pawełzajęcia oddechowe

Czym się zajmujemy?

JIVAMUKTI JOGA

Jivamukti jest zintegrowaną formą jogi, czerpiąc kluczowe praktyki z czterech głównych szkół jogi. Jest to ścieżka do oświecenia poprzez współczucie dla wszystkich istot. Praktyka Jivamukti opiera się na pięciu zasadach:
Ahimsa: Bez przemocy, współczujący styl życia dla środowiska i wszystkich żywych istot, podkreślający weganizm i prawa zwierząt.
Bhakti: Uświadomienie sobie jedności bytu jest celem każdej praktyki jogi.
Nada: Rozwój zdrowego ciała i umysłu poprzez głębokie słuchanie.
Shastra: Studiowanie starożytnych nauk jogi, w tym intonowanie sanskrytu.
Dhyana: Medytacja

Z czego składa się klasa Jivamukti?
Zajęcia prowadzone są w płynnej formie vinyasa. Są pewne asany, które będą obecne na każdych zajęciach i wiele innych, które zmieniają się za każdym razem. Niektóre z tych asan mogą początkowo stanowić wyzwanie, ale z czasem i praktyką staną się bardziej naturalne. Podczas praktyki asan instruktor zapewnia pomoc dla praktykujących. Asysta nie jest korektą pomyłki, ale raczej pomocną dłonią, aby doświadczyć asany inaczej. Jeśli nie chcesz otrzymywać pomocy lub jeśli doznałeś kontuzji, powiadom instruktora przed rozpoczęciem zajęć. Możesz również zauważyć, że instruktor nie ćwiczy z tobą, ale podaje szczegółowe słowne instrukcje. Ta metoda nie tylko pomaga nam poprawić nasze umiejętności słuchania, ale także zapewnia instruktorowi możliwość poświęcenia całej uwagi grupie podczas ćwiczeń. Oprócz praktyki asan będą medytacje, nauki zaczerpnięte z filozofii i intonowanie mantr. Co najważniejsze, możesz spodziewać się dobrej zabawy! Jivamukti jest o społeczności i tworzeniu bezpiecznego miejsca dla wszystkich, którzy chcą ćwiczyć.

Jivamukti is an integrated form of yoga, taking key practices from the four main schools of yoga. It is a path to enlightenment through compassion for all beings. The practice of Jivamukti has five tenets which set the foundation for the method:
Ahimsa: A non-violent, compassionate lifestyle for the environment and all living beings, emphasizing veganism and animal rights.
Bhakti: Acknowledgement that the realization of the oneness of being is the goal of all yoga practice.
Nada: The development of a sound body and mind through deep listening.
Shastra: The study of the ancient yoga teachings, including Sanskrit chanting.
Dhyana: Meditation: connecting you that eternal, unchanging reality within.

What does a Jivamukti class consist of?
Asana classes are conducted in a vinyasa flowing form. There are certain asanas which will be present in every class and many others which change each time. Some of these asanas may be challenging at first, but with time and practice they will inevitably become much more natural. During the asana practice, the instructor will will provide hands-on assists for the practitioners. An assist is not a correction of a mistake, but rather a helping hand to go deeper into an asana. If you do not wish to receive an assist, or, if you have an injury, please let your instructor know before class begins. You may also notice that the instructor is not practicing with you, but instead giving detailed verbal descriptions of the class for you to follow. This method not only helps us to improve our listening abilities, but also ensures that the instructor can dedicate their entire attention to you during your practice. Apart from the asana practice there will be meditation, teachings drawn from the Jivamukti Focus of the Month and chanting of mantra. Most importantly, you can expect a lot of fun! Jivamukti is about community and creating a safe place for all who wish to practice.

ASHTANGA VINYASA JOGA

Ashtanga Vinyasa to forma Hatha Jogi, w której oddech prowadzi ruch. Dynamiczny charakter tej praktyki rozgrzewa ciało i wspomaga usuwanie toksyn z organizmu. Praktyka Ashtanga Jogi odbywa się w dwóch formach, jako lekcja prowadzona i zajęcia w stylu Mysore. Na zajęciach prowadzonych praktykujemy Pierwszą Serię Ashtanga Vinyasy w rytmie nadanym przez nauczyciela. Osoba początkująca również może wziąć w nich udział, jednak zakończy je wcześniej. Tych, którzy rozpoczynają dopiero praktykę ashtangi zapraszamy na zajęcia Mysore lub dla początkujących.

Praktyka w stylu Mysore to tradycyjna metoda nauczania odpowiednia zarówno dla osób początkujących jak i zaawansowanych. Uczestnicy zajęć w stylu Mysore mają możliwość dostosowania intensywności praktyki do swoich potrzeb i możliwości. Instrukcje oraz korekty w trakcie trwania zajęć każdy otrzymuje indywidualnie. Osoba początkująca poznaje sekwencję, stopniowo rozbudowując ją na każdych zajęciach o kolejne asany. Możliwe jest rozpoczęcie i zakończenie praktyki w dowolnym momencie. Może ona zatem trwać 30 minut lub 1,5 godziny.

JOGA KLASYCZNA

Jedna z najbardziej tradycyjnych form hatha jogi, według tradycji Iyengara, w której dbałość o technikę wykonywania asan (pozycji jogi) rozbudowuje w nas świadomość ciała. Zwiększana stopniowo długość wytrwania w asanie prowadzi do zwiększenia elastyczności, wytrzymałości i wzmocnienia ciała. Stosowana podczas zajęć praktyka oddechu (pranayama) dodaje nam energii i świeżości umysłu a kończąca zajęcia relaksacja pomaga w odnalezieniu tak potrzebnego w dzisiejszych czasach wyciszenia.Zajęcia jogi klasycznej odbywają się w trzech stopniach zaawansowania, dzięki czemu każdy może dostosować praktykę do własnych możliwości

VINYASA JOGA

To dynamiczna forma jogi, łącząca różne pozycje (asany) i polegająca na budowaniu płynnych sekwencji. W stylu vinyasa ruch zsynchronizowany jest z oddechem. Każdej pojedynczej pozycji towarzyszy wdech albo wydech. Dla zajęć charakterystyczna jest płynność, szybsze tempo zmian, a także zaangażowanie wszystkich partii ciała. Jednocześnie zachowane są cechy najbardziej jogiczne, takie jak uważność i odczuwanie ciała, jako punkty wyjścia do budowania równowagi i stanu odprężenia. Płynność ruchu w połączeniu z oddechem ma doskonały wpływ na układ krążenia, a powtarzalność sekwencji pomaga w koncentracji umysłu. Zajęcia kończy faza relaksu.

JOGA YIN

Pozwala na dotarcie do tkanek mniej elastycznych niż te, które są aktywowane w tradycyjnych stylach jogi (yang). Korzenie jogi yin sięgają m.in. do tradycyjnej medycyny chińskiej, przez co w asanach zwraca się uwagę także na meridiany (kanały energetyczne). Impulsem do rozciągania i uelastyczniania tkanek są określone asany, a w szczególności dłuższy niż w innych stylach jogi czas trwania w asanie: 3-5min. Dzięki takiej koncepcji ruchu można dotrzeć do głębszych warstw tkanki łącznej, w tym do powięzi i ścięgien. Joga Yin, stanowi optymalną alternatywę do codziennego zagonienia i stresu, a także uzupełnienie do dynamicznych zajęć jogi.

JOGA YIN-YANG

Styl łączący praktykę dynamiczną (yang), wzmacniającą i uelastyczniającą mięśnie, z asanami statycznymi, charakterystycznymi dla jogi yin, a oddziałującymi na tkankę łączną (głównie na powięzi) i płaszczyznę energetyczną. W praktyce tej bardzo ważny jest długi i równomierny oddech. Dzięki połączeniu asan statycznych i dynamicznych z oddechem, praktyka jest bardzo kompleksowa. Po pracy dynamicznej dane części ciała przechodzą do pracy statycznej, dzięki czemu organizm jest aktywowany na wszystkich swoich płaszczyznach. Praktyka yin-yang może stanowić wstęp do stylów dynamicznych (ashtanga, vinyasa) i zaawansowanych. Zajęcia kończy faza relaksu.

HATHA YOGA FLOW

Aktywna praktyka przygotowująca do stylów bardziej dynamicznych - Ashtanga, Vinyasa. Jest tu więcej czasu na przyjrzenie się technice poszczególnych asan - zarówno tych prostszych, jak i zaawansowanych, zawsze wykonywanych w rytm oddechu, stopniowo płynnie przechodzących jedna w drugą. Zajęcia mają na celu aktywowanie siły i stabilności, budowanie poczucia spójności w ciele oraz dobrego kontaktu z samym sobą. Dzięki temu umysł odrywa się spraw codziennych, bo koncentruje się na pracy na macie. Nauka koncentracji jest jednocześnie lekcją uważności. Praktyka buduje coraz głębsze rozumienie pracy w asanach. Zajęcia kończy savasana - relaks. Całość zajmuje 60 minut i ma za cel dać Tobie dobry start w nowy dzień.

JOGA KSIĘŻYCOWA

Jest łagodną, regeneracyjną formą vinyasy przeznaczoną dla każdego.Może być wsparciem lub uzupełnieniem dynamicznych stylów jogi. Mogą ją wykonywać kobiety podczas menstruacji czy też, przy wykorzystaniu alternatywnych wersji asan, w trakcie ciąży. Jest idealna na czas tzw. moondays- pełni lub nowiu Księżyca. Za każdym razem trochę inna, zawiera elementy jogi yin i Powitania Księżyca (Chandra Namaskar). Pracuje głównie w obszarze bioder, dolnej części kręgosłupa i brzucha. Wzmacnia kolana i kostki, odciąża szyję, ramiona i nadgarstki.

JOGA RELAKSACYJNA

Praktyka bazująca na łagodnej formie pracy z ciałem w celu uwolnienia napięć z pomocą asan, znalezienie naturalnego rytmu oddechu i swobodnego przepływu energii z pomocą pranayamy oraz nauka świadomego zatrzymania się z codziennego biegu z pomocą medytacji.

JOGA WZMACNIAJĄCA

Zajęcia mają na celu wzmocnić te struktury w ciele, które pomogą Ci z czasem wykonywać bardziej wymagające asany, tj.pozycje odwrócone, balanse na rękach. Są dobrą bazą, dzięki której poradzisz sobie na bardziej dynamicznych zajęciach, szczególnie pod względem siły i wytrzymałości.

JOGA FUNKCJONALNA

Praktyka oparta na wykorzystaniu klasycznych asan, w oparciu o współczesną wiedzę dotyczącą funkcjonowania naszego ciała i anatomii. Obecność elementów dynamicznych opartych na naturalnych wzorcach ruchowych powoduje, że praktyka jest w odbiorze intensywniejsza, choć bazuje na podstawowych pozycjach, dzięki czemu dedykowana jest dla każdego.

JOGA REGENERACYJNA

Regeneracyjna praktyka uwalniania napięć i przywracania swobodnego przepływu energii w ciele. W zależności od aktualnej fazy Księżyca zawiera wzmacniający, spokojny ruch w rytmie oddechu lub rozluźnianie z wykorzystaniem ciężaru ciała i grawitacji. Wplatamy w nią automasaż, ćwiczenia taoistyczne, oddechowe i medytację. To żywa, holistyczna praktyka, która może być dopasowana do pojawiających się potrzeb uczestniczących osób.

Grafik zajęć

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
06:30 - 08:00 Poranna Vinyasa (60min) KRZYSZTOF 06:30 - 08:00 Poranna Vinyasa (60min) KRZYSZTOF
09:30 - 11:00 Yin - Yang OLA 09:30 - 11:00 Joga Klasyczna gr.ogólna JULIA 09:30 - 11:00 Jivamukti Joga JULIA
10:30 - 12:00 Jivamukti Joga ALICJA
16:00 - 17:30 Joga dla Dzieci (16.15 - 75min) AGATA 16:00 - 17:30 Joga Księżycowa (16.15 - 75min) JUSTYNA 16:00 - 17:30 Joga Relaksacyjna (16.15 - 75min) KASIA
18:00 - 19:30 Jivamukti Joga JULIA 18:00 - 19:30 Ashtanga Joga SONIA 18:00 - 19:30 Joga Klasyczna gr.ogólna JULIA 18:00 - 19:30 Ashtanga Joga SONIA 18:00 - 19:30 Jivamukti Spiritual Warrior ALICJA 18:00 - 19:30 Yin Yang OLA
20:00 - 21:30 Yin Joga JULIA 20:00 - 21:30 Vinyasa Joga ASIA 20:00 - 21:30 Jivamukti Joga JULIA 20:00 - 21:30 Kundalini Joga JUSTYNA 20:00 - 21:30 Yin Joga ALICJA


  • Odczuwasz zmęczenie, Twoje ciało jest zesztywniałe,
    masz mnóstwo rzeczy do zrobienia, nie możesz uspokoić umysłu.
    Ruszaj na matę.

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które - być może - rozwieją Twoje wątpliwości i przyczynią się do większej radości z praktyki. Jeśli nadal chcesz o coś zapytać, śmiało skontaktuj się z nami.

JESTEM POCZĄTKUJĄCYM, KTÓRE ZAJĘCIA BĘDĄ DLA MNIE DOBRE?
Zapoznaj się z opisem poszczególnych zajęć, zależnie od tego jaki rodzaj aktywności preferujesz:
- praktyki dynamiczne: ashtanga, vinyasa, jivamukti
- praktyki statyczne: yin, joga relaksacyjna
- joga klasyczna, funkcjonalna i wzmacniająca - praktyka, w której najwięcej uwagi przykładamy do techniki wykonywania asan (pozycji).

JAK ZAPISAĆ SIĘ NA ZAJĘCIA?
Na zajęcia obowiązują zapisy poprzez stronę online.domkulturyjogi.pl

CO MUSZĘ MIEĆ ZE SOBĄ?
Prosimy o przyniesienie własnej maty do jogi. Jeśli nie posiadasz jeszcze maty mozesz jednorazowo skorzystać z naszej lub zakupić matę u nas.

W CO MAM SIĘ UBRAĆ?
W zależności od Twoich preferencji, ale wygodnie.

Latem jest u nas bardzo ciepło, zimą zachęcamy do zabrania bluzy i skarpet, które przydadzą się głównie podczas ostatniej części praktyki - relaksu.

Ćwiczymy boso.

aktualności


Włoskie Wakacje z Jogą


Serdecznie zapraszamy na 7 - dniowy pobyt w pięknym włoskim domu, idealnym do spędzenia czasu w atmosferze rozluźnienia oraz do praktyki jogi. W programie 2-3 praktyki dziennie (Julia & Alicja) i dużo czasu wolnego. Miejsce, do kt

Majówka z Jogą 01-05.05.2024


Serdecznie zapraszamy na majówkę na Pogórzu Izerskim. Zabieramy Was do pięknego domu z ogrodem @dzikie_roze ,w którym każdy znajdzie miejsce dla siebie. W programie wyjazdu oferujemy 2 praktyki jogi dziennie, sesje saunowania oraz wa...

Ferie Zimowe z Jogą dla Dzieci


A może by tak w czasie ferii rozpocząć przygodę z jogą…? Trochę się poruszać, świadomie pooddychać, wyciszyć, świetnie przy tym bawić i dobrze nastroić do rozpoczęcia kolejnego semestru? W drugim tygodniu ferii zapraszamy...

Grafik 01.01 - 07.01.2024


Zapisy www.online.domkulturyjogi.pl

Cennik

Wybierz najlepiej dopasowany dla Ciebie karnet

Honorujemy karty multisport plus

Honorujemy MediCover Sport

Honorujemy karty FitProfit

Galeria

skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakieś pytania lub chcesz się z nami przywitać - napisz do nas :-)

Wyślij Wiadomość

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!

Przepraszamy Twoja wiadomość nie została wysłana.


embedgooglemap.net